Grundforløbselever orienterede om videreuddannelse

Grundforløbselever på SOSU C deltog i april og maj 2014 i et eksperiment under Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium. Eksperimentet var et tæt samarbejde mellem grundforløbslærere og uddannelsesvejledere på SOSU C.

Eleverne indhentede viden om de mest populære af de professionsbacheloruddannelser, som SOSU C’s uddannelser giver direkte adgang til.  De besøgte sygeplejerskeuddannelsen og socialrådgiveruddannelsen på Metropol og pædagoguddannelsen på UCC.

Eleverne formidlede deres nye viden til både pårørende og brobygningselever.

Eleverne fortæller, at de har fået ”ny og brugbar viden, som de ikke vidste, at de manglede” og er blevet mere afklarede i deres valg af uddannelse.

Deltagerne håber, at eksperimentet kan blive en fast del af uddannelsesvejledningen på grundforløbet.

Læs mere om Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium og videreuddannelsesmuligheder efter social- og sundhedsuddannelsen og efter pædagogisk assistentuddannelse.