Fusionsnyt

Pressemeddelelse
Konstituering af direktion på den fusionerede social- og sundhedsskole i Hovedstaden 

Kære samarbejdspartnere og interessenter
Den midlertidige bestyrelse har valgt at konstituere en direktion, der skal fungere frem til ansættelsen af en ny direktør. Direktionen består af: 

  • Forretningsdirektør Elsebeth Melgaard
  • Vicedirektør Inger Margrethe Jensen
  • Vicedirektør Anette Macko   

Nanna Højlund er valgt som formand for den midlertidige bestyrelse og skal i tæt samarbejde med direktionen og bestyrelsen have særligt fokus på at: 

  • Fastholde fokus på driften, så vores elever fortsat får den bedst tænkelige uddannelse. 
  • Håndtere konsekvenserne af det lavere elevoptag, som vi har oplevet. 
  • Sikre rammerne for, at den nye social- og sundhedsskole kommer godt fra start frem til tiltrædelsen af ny direktør og bestyrelse i 2019.
  • Sikre, at Regeringens udspil ’Fra folkeskole til faglært’ omsættes til praksis.  

Formand for den midlertidige bestyrelse Nanna Højlund udtaler:
”Det er med stor glæde, at vi har modtaget godkendelsen af fusionen mellem SOSU C og SOPU. Der er nok at tage fat på i forhold til at gøre intentionerne med fusionen til virkelighed. Jeg ser frem til et godt samarbejde i den nye bestyrelse og med direktionen. Både SOSU C og SOPU hviler på et solidt pædagogisk, fagligt og økonomisk grundlag, så vi har gode muligheder for at skabe et fyrtårn for velfærdsuddannelserne.  Vi ved, at velfærdssamfundet kommer til at mangle arbejdskraft med de kompetencer, som vi repræsenterer, og vi er allerede i arbejdstøjet for at uddanne fremtidens social- og sundhedspersonale, pædagogiske assistenter – og sikre efter- og videreuddannelse af dem, der allerede er på arbejdsmarkedet.

I forlængelse heraf udtaler konstitueret direktør Elsebeth Melgaard:
”Det er med respekt og høje forventninger, at jeg påtager mig opgaven som forretningsdirektør for den nyfusionerede skole. SOPU og SOSU C samarbejder allerede på en række områder og har gode samarbejdsrelationer mellem ledere og medarbejdere på kryds og tværs. Dét fundament skal vi skal benytte og bygge videre på i den kommende tid.”

Med venlig hilsen
Bestyrelsesformand Nanna Højlund Tlf.: 3524 6000
Forretningsdirektør Elsebeth Melgaard Tlf.: 2094 4668