Fusion

SOSU C og SOPU har modtaget Undervisningsministeriets godkendelse af fusionen mellem de to skoler.
Godkendelsen er med tilbagevirkende kraft, med virkning fra d. 1. januar 2018.
Interimbestyrelsen for den fusionerede skole skal de kommende dage konstituere en direktion, der skal lede skolen, frem til ansættelse af en ny direktør.

Den overordnede vision for fusionen er, at den fusionerede skole bliver mere bæredygtig, end de to skoler ville være hver for sig, og den fusionerede skole kan derfor i højere grad end to separate skoler opfylde de fire bæredygtighedsdimensioner:
 Økonomisk bæredygtighed
 Faglig bæredygtighed
 Udviklingsbæredygtighed
 Omverdensbæredygtighed

Hver for sig er skolerne i dag stærke aktører inden for social- og sundhedsuddannelserne med en betydelig bæredygtighed både økonomisk, fagligt, udviklingsmæssigt og i forhold til omverdenen, og med godkendelsen bliver den fusionerede skole den største uddannelsesaktør inden for flere af velfærdsområdets kerneområder.

Med udbudssteder i Brøndby, Frederikssund, Gladsaxe, Herlev, Hillerød og København dækker den fusionerede skole størstedelen af Region Hovedstaden.

For yderligere oplysninger:
Bestyrelsesformand, SOPU: Nanna Højlund nho@lo.dk
Bestyrelsesformand, SOSU C: Kurt Pedersen kupe1@live.dk