Efterlysning

Vi søger dem, der vil andre det godt.

Ikke nødvendigvis dem med de højeste karakterer, men dem med de bedste karaktertræk.

Vi supplerer med den faglighed og de teoretiske egenskaber der kræves, for at kunne hjælpe dem, der ikke kan selv.

Det handler om borgernes daglige livsglæde, derfor kalder vi det helt enkelt: En uddannelse i livskvalitet.

Læs mere om SOSU C's uddannelser

Find ansøgningsskema her