Kvalitet på SOSU C

Den røde tråd mellem skolens mål og resultater 
Kvalitetsarbejdet drejer sig om systematisk at dokumentere og evaluere hvor langt SOSU C er nået i forhold til skolens målsætning, for at sikre kvalitet i undervisningen og gøre skolen til et attraktivt sted at være for både elever og medarbejdere.

Skolen evaluerer eksempelvis undervisningens faglige indhold og pædagogiske metoder samt elevernes og medarbejdernes tilfredshed.

Læs mere
I menuen til højre kan du finde mere information, blandt andet "Kvalitet på SOSU C", der beskriver principperne for og tilrettelæggelsen af kvalitetsarbejdet på SOSU C.  

Kvalitetsarbejdet følger lovgivningen kapitel 2 i Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. Find denne på siden Fakta - Love og regler.