Medarbejdertilfredshedsmåling

Måling og vurdering af tilfredshed blandt medarbejderne (MTU) handler om hvordan medarbejderne oplever hverdagen på SOSU C. Målingen giver fælles viden om medarbejdernes trivsel, ønsker og behov. På baggrund af resultaterne fra målingen kan man sammen arbejde hen imod at skabe en endnu bedre arbejdsplads.

Den lovpligtige arbejdspladsvurdering (APV) udarbejdes i sammenhæng med MTU. Undersøgelsen er skriftlig og vedrører de psykiske og fysiske arbejdsmiljøforhold på hele arbejdspladsen.      
APV’en gennemføres og revideres mindst hvert 3. år jf. lovgivningens bestemmelser.