Elevtilfredshed og undervisningsmiljøvurdering

Elevernes trivsel og motivation har tæt sammenhæng med kvaliteten i undervisningen og fuldførelse af uddannelse. Derfor undersøger skolen igennem elevtrivselsundersøgelsen (ETU), hvordan eleverne trives, og om de oplever, at de bliver fagligt udfordrede, at de lærer noget og bliver så dygtige, de kan.

Trivsel er også tæt forbundet med det læringsmiljø, som eleverne indgår i. Derfor gennemfører skolen - i henhold til lov om undervisningsmiljø - hvert tredje år en undersøgelse af elevernes holdning til det fysiske, sociale og æstetiske undervisningsmiljø og hvorvidt de fysiske rammer understøtter elevernes læring.

Resultaterne fra målingen af elevtilfredshed bruges til at udvikle undervisningen samt indgår i skolens elevtrivselsarbejde med fokus på udvikling af undervisningsmiljøet. Skolen har i den forbindelse gode erfaringer med at ’høre elevernes stemmer’ igennem et elevtrivselsteam. Disse gode erfaringer førte til at skolen i 2014 vandt ’årets Undervisningsmiljøpris’.