Evalueringer af SOSU C

På SOSU C arbejdes der målrettet på at udvikle kvaliteten i uddannelserne. Dette sker bl.a. igennem uddannelsesmålinger af elevernes og aftagervirksomhedernes tilfredshed.    

Elevtrivsel (ETU) og virksomhedstilfredshed (VTU) udgør en nøgleindikator for kvalitet. Eksempelvis er styrket elevtrivsel vigtigt for at sikre, at frafaldet mindskes, og trivsel er en medvirkende faktor for at eleverne bliver fagligt dygtige og udvikler sig personligt - både i skoledelen og i praktikdelen.

EUD-reformen handler om et løft i kvaliteten af erhvervsuddannelserne. Her spiller ETU og VTU målingerne en central rolle i forhold til at undersøge om elevernes trivsel og tilliden til skolen er blevet styrket, hvilket er ét af de fire klare mål i Eud-reform 2015. 

Uddannelsesmålingerne følges op af handlingsorienterede opfølgningsprocesser, hvor der arbejdes både strategisk og operationelt med resultaterne.

Endvidere viser Undervisningsmiljøvurderingen, hvordan rammerne på SOSU C understøtter elevernes muligheder for udvikling og læring - og målingen omfatter det psykiske og æstetiske miljø.                               

Medarbejdertilfredshed (MTU) belyser medarbejdernes vurdering af, hvor godt de trives på SOSU C. Målingen afdækker behovene og giver et fælles afsæt for forbedringer af trivsel og arbejdsmiljø.  

Skolens mangeårige medlemskab i ESB-netværket betyder, at skolen deltager aktivt i udvikling af selve målingerne, i benchmarking med andre erhvervsskoler og i kvalitetsudvikling af det pædagogiske opfølgningsarbejde på baggrund af uddannelsesmålingerne og ’best practice’.

På SOSU C gennemføres 3 målingstyper af grundforløb og hovedforløbsuddannelserne:

  • Elevtilfredshedsmålinger (ETU) samt Undervisningsmiljøvurdering
  • Virksomhedstilfredshedsmåling (VTU)
  • Medarbejdertilfredshedsmåling (MTU)