Tilmeldingsbetingelser

Vær opmærksom på, at du vil modtage brev om dit kursus i e-Boks.

Deltagerbetaling
Hovedparten af AMU-kurserne er gratis for kursister, der er uddannet på erhvervsskoleniveau eller derunder. Enkelte kurser har en mindre deltagerbetaling.

Der er fuld deltagerbetaling for kursister, der har en videregående uddannelse (f.eks. pædagoger og sygeplejersker).

Priserne ses i beskrivelsen for hvert kursus. Beløbet fastsættes hvert år i finansloven, og vil altid være de gældende takster.

Personer med bopæl eller fast arbejde i Danmark kan deltage i AMU-kurser.

Afbud og udeblivelse
Kursisterne tilmeldes i den rækkefølge, som de tilmelder sig via efteruddannelse.dk.
Udebliver en deltager første dag, eller melder fra senere end en uge før kursusstart, opkræver SOSU C betaling fra arbejdsgiveren. Det er altid muligt for arbejdsgiver at erstatte en deltager med en anden helt op til kursusstart.

Ved udeblivelse fra kursets første dag opkræves 3.500 kr. for kurser over 37 timer og 2.500 kr. for kurser på 37 timer eller mindre.

Ved framelding senere end en uge før kursusstart opkræves 2.500 kr. for kurser over 37 timer og 1.500 kr for kurser på 37 timer eller mindre.

Arbejdsgiveren fritages for betaling, hvis det kan dokumenteres at udeblivelse eller framelding skyldes sygdom eller nyt arbejde, og er meddelt skriftligt til SOSU C på kursus@sosuh.dk inden kursusstart.

VEU – godtgørelse og befordringstilskud
Arbejdsgiveren kan søge VEU-godtgørelse og befordringstilskud efter gældende regler. Se http://www.veug.dk/.