Portør basis, hold 1, 2019

Basisuddannelsen varer 8 måneder og er en praktisk uddannelse. 6½ måned foregår i praksis, og 6 uger er teoretisk uddannelse på skolen. For at kunne starte på skolen, skal du have en ansættelse som portøraspirant.

NB! Uddannelsen består af 3 moduler. 2 IDV moduler og 1 AMU modul. IDV dage  og AMU dage afholdes imellem hinanden. Uddannelsen har en deltagerbetaling på 9.400 for IDV delen og 1.100 for AMU delen. Patienttransport og forflytning skal tilmeldes via vores hjemmeside her.  IDV delen skal tilmeldes på skemaet nedenunder. Bemærk du har først en plads på holdet, og optagelsesbrev vil først blive sendt, når begge tilmeldinger er modtaget.

Modul 1+2+3 koster sammenlagt 9.400+1.180 kr (deltagerbetaling for AMU). (2018 pris). Faktura fremsendes inden uddannelsen starter.

Basis portørhold 1 - forår 2019
Modul 1: Uge 5-6: 28/1 - 8/2
Modul 2: Uge 9-10: 25/2 - 8/3
Modul 3: Uge 12-13: 18/3 - 29/3

Indtast data