Praktiske oplysninger

Gratis kaffe og frugt
Er du på efteruddannelse i Kursusenheden på SOSU C, er der gratis kaffe og te samt eftermiddagsfrugt.

VEU - godtgørelse
VEU-godtgørelse er en kompensation for tabt arbejdsfortjeneste. For at være berettiget til godtgørelse:

  • Skal du være i arbejde som lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende.
  • Ikke have en uddannelse på højere niveau end en erhvervsuddannelse (med mindre du ikke har brugt den de sidste fem år).
  • Være ansat i en dansk virksomhed.

VEU-godtgørelsen er 100% af højeste dagpengesats (4.300 kr. pr. uge i 2018). Der kan max. udbetales godtgørelse for 7,4 time pr. dag. Det er arbejdsgiveren der skal søge godtgørelsen.

Læs meget mere om reglerne for VEU-godtgørelse på www.veug.dk

Befordringsgodtgørelse
Hvis arbejdsgiveren modtager VEU-godtgørelse, kan du søge om tilskud til transport, såfremt afstanden mellem bopæl og undervisningsstedet er mere end 12 km.

Det er din arbejdsgiver der skal søge om befordringstilskud sammen med VEU-godtgørelsen. Du får udbetalt befordringstilskuddet på din NEM-konto, medmindre det indgår i dine arbejdsvilkår, at arbejdsgiveren yder tilskud til din transport. Taksten for 2018 er 0,97 kr. pr. km.

Læs mere på www.veug.dk

Kost og logi
Hvis afstanden mellem din bopæl og undervisningsstedet overstiger 60 km, kan du søge om tilskud til kost og logi. Der ydes tilskud til nætter mellem undervisningsdagene, samt natten før undervisningen starter hvis det er uforholdsmæssigt byrdefuldt at rejse til undervisningsstedet på startdagen.

For at udløse retten til tilskud, skal der have fundet dokumenteret overnatning sted, og du skal være berettiget til VEU-godtgørelse. Der kan max. udbetales 500 kr. pr. døgn jf. finansloven.

Kontakt SOSU C for yderligere information inden kursusstart på kursus@sosuh.dk.

(Det fulde regelsæt kan ses i den gældende Bekendtgørelse af lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v.).

Øvrige oplysninger
SOSU C forbeholder sig retten til at aflyse et kursus.
SOSU C er forpligtet til altid at følge gældende lovgivning. Det betyder at takster og regler kan ændres uden varsel.