Samarbejde med virksomheder

Kursusenheden er leveringsdygtig indenfor en række uddannelsesforløb af kortere eller længere varighed. Vi indgår gerne i en drøftelse af, hvordan vi kan oprette og sammensætte AMU-forløb, så de passer til jeres behov og interesseområder. Vi lægger vægt på et grundigt forarbejde, så tingene er talt igennem, før vi udarbejder et uforpligtende tilbud.

Tompladsordning
Efter aftale kan en arbejdsgiver betale en tillægspris for uopfyldte hold, der sikrer gennemførelsen af et kursus (2018 niveau: 2.400 kr. pr. uge pr. person). Tillægsprisen sikrer, at det er rentabelt for uddannelsesinstitutionen at gennemføre efteruddannelsen. Arbejdsgiver betaler tillægspris for afholdelse af et hold med færre deltagere end det annoncerede minimumsantal. Minimumsantal deltagere er det annoncerede. Bindende aftale om betaling for uopfyldte hold kan dog tidligst indgås med arbejdsgiver fem dage inden uddannelsesstart. Der kan ikke nægtes en ansøger adgang, når der er ledige pladser, uanset aftale om betaling for uopfyldte hold.

Fleksible afholdelses- og tilrettelæggelsesformer
SOSU C kan efter aftale opkræve en tillægsbetaling, når et AMU-kursus tilrettelægges på en særlig måde. Eksempelvis ved virksomhedsforlagt undervisning, tolkning, dobbeltlærerdækning og når undervisningen foregår eftermiddag, aften eller i weekenderne. Beløbet kan variere - afhængig af tillægsydelsen. Det maksimale tillægsbeløb er 700 kr. pr. person om ugen (2018 niveau). Beløbet er fastsat af Undervisningsministeriet.

Særligt tilrettelagte kurser
Har en samarbejdspartner særlige kursusbehov, som ikke kan dækkes via arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU), er der en anden kursusmulighed. 
Vi kan tilbyde at afholde et IDV-kursus (Indtægtsdækket Virksomhed), hvor vi har mulighed for at sammensætte præcis det kursus, som passer til din virksomheds behov. Grundpris 12.000 kr. ekskl. moms pr. kursusdag. Prisen inkluderer et fagligt planlægningsmøde med den ansvarlige underviser af en times varighed. Ønskes der yderligere forberedelsestid med underviseren takseres dette til en pris på 950,- kr. ekskl. moms pr. efterfølgende time (2018 niveau). Tillæg efter aftale for aften- og weekendundervisning, transport etc.

Eksempler på særligt tilrettelagte kurser:

  • Førstehjælpskurser
  • Temadage
  • Fyraftensmøder
  • Konsulentbistand/uddannelsesplanlægning
  • Udarbejdelse af medarbejderes og virksomhedens kompetenceprofil

Let frokost
Arbejdsgiver kan bestille en let frokostanretning til deltagere på uddannelsesforløb, oprettet som følge af en samarbejdsaftale/kontrakt. 55 kr. (ekskl. moms) for sandwich og 72 kr. (ekskl. moms) for tapastallerken pr. deltager pr. dag (2018-niveau).

Kontakt os på
SOSU C Kursusenheden
Hørkær 22, 3. sal
2730 Herlev

Tlf 43 22 60 60
E-mail: kursus@sosuh.dk