Kursusenhedens pædagogiske udgangspunkt

Kursisternes læring
I Kursusenheden på SOSU C sammenkobles teori og praksis. Det betyder, at kursisterne vil opleve større viden og glæde i deres fag. Undervisningen tager udgangspunkt i kursisternes egne erfaringer og ressourcer. Det gør undervisningen praksisnær og brugbar. 

På kurset reflekterer kursisterne sammen med underviseren over, hvordan den nye viden kan bringes med tilbage på arbejdspladsen.
Når man som arbejdsplads får en medarbejder tilbage fra et kursus på SOSU C, kan man forvente en medarbejder, der har nye perspektiver, og som kan komme med forslag til ændringer af den daglige praksis. Med opbakning fra arbejdspladsen, kan den nyerhvervede viden blive bragt i spil og skabe forandringer.

Undervisningen
I Kursusenheden har vi stor viden og erfaring i at arbejde med voksnes læringsprocesser.
Undervisernes faglighed er høj, og vi arbejder hele tiden med at sammensætte undervisningen, så den passer bedst muligt til målgruppen. Der arbejdes med forskellige pædagogiske tilgange, hvor fokus er på at aktivere kursisterne i læringsprocessen, så de får størst muligt udbytte af stoffet.