Kurser vi er godkendt til at udbyde

Som AMU-udbyder er vi på skolen godkendt til at udbyde en lang række AMU-kurser:

Fuld liste over alle AMU-kurser, som SOSU C er godkendt til at udbyde

Herunder kan du se de fælleskompetencebeskrivelser (FKB) for AMU-kurser der hører under jobområderne:

Under hvert kursus kan du downloade den officielle beskrivelse af kurset udarbejdet af Ministeriet for Børn og Undervisning (tidligere Undervisningsministeriet).

Bemærk at der normalt skal være 22 deltagere tilmeldt for at et kursus kan gennemføres.

Hvis du finder et kursus, du er interesseret i, men som vi pt. ikke udbyder, er du velkommen til at kontakte Kursusenheden på tlf. 72266000 og spørg efter den administrative konsulent eller afdelingslederen. Eller skriv til kursus@sosuh.dk.