Om Kursusenheden

Kursusenheden er geografisk placeret på skolen i Herlev. Vi afholder AMU - kurser,  individuelt tilrettelagte kurser og Portøruddannelsen.  

I er altid velkommen til at kontakte os, hvis I ønsker nærmere vejledning eller har yderligere spørgsmål.

SOSU C
Kursusenheden
Hørkær 22, 3. sal
2730 Herlev
Telefon 72266000
kursus@sosuh.dk

Se, hvem vi er: Ansatte i kursusenheden