Individuel kompetence vurdering og forberedende voksen undervisning

FVU
Forberedende Voksenundervisning (FVU) er et tilbud til voksne, som ønsker at blive bedre til at læse, stave, skrive eller regne.

Kontakt Kursusenheden på SOSU C for at få foretaget en Vurdering af basale færdigheder. På SOSU C har du ret til at få foretaget en Vurdering af basale færdigheder - dvs. en screening for at finde ud af, om du er i målgruppen for FVU-undervisning.

Selve screeningen varer ca. 30 minutter og dertil kommer en opfølgende vejledning, hvor du får en personlig tilbagemelding på dine resultater.

Selve FVU-undervisningen foregår som regel på en VUC skole nær dig. Undervisningen er gratis og varer 40 timer. Du kan gå til undervisning i arbejdstiden eller efter arbejde.

Kontakt VEU Centeret for at få flere oplysninger om FVU på tlf. 70 10 10 75.

IKV
Individuel kompetencevurdering (IKV) er en vurdering, der sætter fokus på den enkelte deltagers reelle kompetencer. Formålet med IKV i AMU er at give den enkelte deltager mulighed for at få vurderet og anerkendt sine realkompetencer i relation til et konkret AMU-kursus.

Anerkendelsen af den enkeltes realkompetencer foretages ved at det i fællesskab afklares, hvilken AMU-uddannelse, du ønsker at blive kompetencevurderet i forhold til.

Dernæst skal du komme med dokumentation på dine kompetencer.

Endelig foretages en vurdering af dine realkompetencer. Vurderingen kan foretages enten ved en prøve eller ved øvelser - dette bestemmes af skolen.

Vurderingen kan for eksempel vare en hel dag, hvor dine realkompetencer bliver holdt op imod, hvad deltagerne skal kunne efter endt AMU-uddannelse.

Resultaterne af en IKV tilhører dig personligt og må altså ikke gives videre til din arbejdsplads. (Medmindre du udtrykkeligt samtykker til at oplysningerne kan gives videre).

Kontakt Kursusenheden på SOSU C for at høre nærmere.

Se en introduktion af IKV