Kurser for ledige

Du kan finde en aktuel liste over vores kurser for ledige ved at gå til Tilmelding AMU-kurser - Under "kursusområde" vælg "ledig". 

En anden mulighed er at kigge på oversigten herunder.
Du får vist alle de gældende kurser den landsdækkende positivliste og den regionale positivliste for ledige.

Klik det enkelte AMU-kursus for at se, om det bliver udbudt i øjeblikket i Hovedstadsregionen.

Når du klikker på kurset: Hvis det enkelte kursus er en del af et lokalt kursusforløb, råder vi dig til at kontakte skolen og spørge, om det giver mening kun at tage et kursus på forløbet.

6 ugers jobrettet uddannelse - landsdækkende

Du kan klikke på links på de enkelte kurser for at se, om AMU-kurserne bliver udbudt i Hovedstadsregionen.

 • Akut nødhjælp til ældre og handicappede (1,5 dag) AMU 42922
 • Anerkendende kommunikation i omsorgsarbejdet (3 dage) AMU 42834
 • Arb. med bevægelse, idræt og kropsbevidsthed (5 dage) AMU 40962
 • Arbejdet med recovery i psykiatrien (10 dage) AMU 40597
 • Arbejdet med sindslidende med misbrug (5 dage) AMU 40599 
 • Assistenten som nøgleperson (5 dage) AMU 47748
 • Borgere med misbrugsproblemer, (5 dage) AMU 47259
 • Dokumentation og evaluering af pæd./sosuarb. (3 dage) AMU 40142
 • Dokumentation og handleplaner (5 dage) AMU 48430 
 • Ernæringsscreening i ældreplejen m.m. (3 dage) AMU 42952
 • Fagligt samarbejde i socialpsykiatrien (10 dage) AMU 40939
 • Faglig styring og og dokumentation i FS lll (3 dage) AMU 48570
 • Farmakologi i psykiatrien (5 dage) AMU 48102
 • Forflytning og speciallejring i borgerens hjem (5 dage) AMU 40934
 • Generel hygiejne i socialt og pædagogisk arbejde (2 dage) AMU 48096
 • Hverdagslivet som indsatsområde i sosu- arbejdet (4 dage) AMU40596
 • Individuel kompetencevurdering i AMU, (5 dage) AMU 40080
 • Injektion af medicin (1 dag) AMU 47968
 • Introduktion til førstehjælp på jobbet (0,4 dag) AMU 42730
 • Kliniske opgaver i almen praksis, (5 dage) AMU 48093
 • Konflikthåndtering i pædagogisk arbejde (5 dage) AMU 44274
 • Konflikthåndtering i sosu - arbejdet (3 dage) AMU 41687
 • Kontakt med sidslidende borgere i hjemmepl. (5 dage) AMU 40933
 • Magt og omsorg (4 dage) AMU 44627
 • Medicinadministration, (5 dage) AMU 48101
 • Medvirken til pleje af borger med KOL (5 dage) AMU 40121
 • Medvirken til rehabilitering, (3 dage) AMU 40126
 • Medvirken ved lægemiddelbrug i omsorgsarb. (3 dage) AMU 47258
 • Neuropædagogik som redskab i pæd. arbejde (3 dage) AMU 44859
 • Neurorehabilitering af senhjerneskadede (3 dage) AMU 40821
 • Omsorg for personer med demens (5 dage) AMU 44327
 • Opsporing og omsorg ved dysfagi (2 dage) AMU 47683
 • Palliativ omsorg for mennesker med demens (4 dage) AMU 42900
 • Patientsikkerhed og utilsigtede hændelser (1 dag) AMU 40823
 • Personer med demens aktiviteter og livskvalitet (5 dage) AMU 42674
 • Personer med demens, sygdomskendskab (5 dage) AMU 42673
 • Pædagogmedhjælpere i daginstitutioner (15 dage) AMU 48040
 • Rehabilitering som arbejdsform (2 dage) AMU 40125
 • Samarbejde med pårørende (3 dage) AMU 45602
 • Samarbejde med ældre om gode kostvaner (2 dage) AMU 42933
 • Selvstændigt arbejde med rehabilitering (3 dage) AMU 40127
 • Sterilarbejdet på sygehusene (10 dage)  AMU 40940
 • Sårpleje, medvirken ved sårpleje (3 dage) AMU 40878
 • Tidlig opsporing af demens i omsorgsarbejdet (3 dage) AMU 44783
 • Tidlig opsporing af sygdomstegn (5 dage) AMU 46874
 • Uhensigtsmæssig adfærd og udafreageren ved demens (5 dage) AMU 42902
 • Velfærdsteknologi i det daglige omsorgsarb. (3 dage) AMU 47260

   

Kurser på den regionale positivliste

 • Faglig styring og dokumentation i FS lll, (3 dage), AMU 40599
 • Hospicemetoder i praksis, (5 dage), AMU 43436
 • Medicinadministration, (5 dage), AMU 48101
 • Medvirken ved lægemiddelbrug i omsorgsarbejdet, (3 dage), AMU 47258
 • Neuropædagogik som redskab i pædagogisk arbejde, (3 dage) AMU 44589
 • Omsorg for personer med demens, (5 dage), AMU 44237
 • Personer med demens, aktiviteter og livskvalitet, AMU 42674
 • Socialpædagogik og aktiverende metoder, AMU 40600
 • Tidlig opsporing af demens, AMU 44783 
 • Uhensigtsmæssig adfærd og udadreageren ved demens, AMU 42902