Kurser for ledige

Du kan finde en aktuel liste over vores kurser for ledige ved at gå til Tilmelding AMU-kurser - Under "kursusområde" vælg "ledig". 

En anden mulighed er at kigge på oversigten herunder.
Du får vist alle de gældende kurser den landsdækkende positivliste og den regionale positivliste for ledige.

Klik det enkelte AMU-kursus for at se, om det bliver udbudt i øjeblikket i Hovedstadsregionen.

Når du klikker på kurset: Hvis det enkelte kursus er en del af et lokalt kursusforløb, råder vi dig til at kontakte skolen og spørge, om det giver mening kun at tage et kursus på forløbet.

6 ugers jobrettet uddannelse - landsdækkende

Du kan klikke på links på de enkelte kurser for at se, om AMU-kurserne bliver udbudt i Hovedstadsregionen.

 • Arbejdet med recovery i psykiatrien (10 dage), AMU 40597
 • Borgere med misbrugsproblemer, (5 dage), AMU 47259
 • Brug af PC på arbejdspladsen (3 dage), AMU 45565
 • Dokumentation og evaluering af pæd./sosuarbejde, (3 dage), AMU 40142
 • Individuel kompetencevurdering i AMU, (5 dage), AMU 40080
 • Kliniske opgaver i almen praksis, (5 dage), AMU 48093
 • Kommunikation i patientforløbet, (2 dage), AMU 45582
 • Kontakt med sidslidende borgere i hjemmeplejen, (5 dage), AMU 40933
 • Medicinadministration, (5 dage), AMU 48101
 • Medicinsk fagsprog, (1 dag), AMU 45587
 • Medvirken til rehabilitering, (3 dage), AMU 40126
 • Medvirken ved lægemiddelbrug i omsorgsarbejdet, (3 dage), AMU 47258
 • Patientsikkerhed og utilsigtede hændelser, (1 dag), AMU 40823
 • Personer med demens aktiviteter og livskvalitet, (5 dage), AMU 42674
 • Pædagogmedhjælpere i daginstitutioner, (15 dage), AMU 48040
 • Rehabilitering som arbejdsform, (2 dage), AMU 40125
 • Samarbejde med pårørende, (3 dage), AMU 45602
 • Samarbejde med ældre om gode kostvaner, (2 dage), AMU 42933
 • Socialpædagogik og aktiverende metoder, (5 dage), AMU 40600
 • Selvstændigt arbejde med rehabilitering, (3 dage), AMU 40127
 • Tidlig opsporing af sygdomstegn, (5 dage), AMU 46874

   

Kurser på den regionale positivliste

 • Arbejde med sindslidende med misbrug, (5 dage), AMU 40599
 • Assistenten som nøgleperson, (5 dage), AMU 47748
 • Ernæringsscreening i ældreplejen, (3 dage), AMU 42952
 • Faglig læsning, (2 dage), AMU 47670
 • Faglig skrivning, (3 dage), AMU 47671
 • Forflytning og speciallejring, (5 dage), AMU 5285
 • Klinisk observation, refleksion og handling, (20 dage), AMU 47733
 • Kliniske opgaver i almen praksis, (5 dage), AMU 48093
 • Konflikthåndtering i SOSU-arbejdet, (3 dage), AMU 41687
 • Kontakt med sidslidende borgere i hjemmeplejen, (5 dage), AMU 40933
 • Medicinadministration, (5 dage), AMU 48101
 • Medvirken ved lægemiddelbrug i omsorgsarbejdet, (3 dage), AMU 47258
 • Omsorg for personer med demens, (5 dage), AMU 44237
 • Portørens kontakt med psykisk syge, (5 dage), AMU 44344