Fakta - Love og regler

SOSU C udbyder sine uddannelser under Erhvervsuddannelsesloven. Sammen med Bekendtgørelse om Erhvervsuddannelser udgør loven grundlaget for vores uddannelser.

På SOSU C udbyder vi det erhvervsfaglige hovedområde Omsorg, sundhed og pædagogik.
Under dette hovedområde udbyder SOSU C grundforløb 1, grundforløb 2 samt hovedforløbene til social- og sundhedsuddannelsen og den pædagogiske assistentuddannelse.

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til social- og sundhedshjælper

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelse til social- og sundhedsassistent

Bekendtgørelse om den pædagogiske assistentuddannelse

Uddannelsesordninger for Social- og sundhedshjælperuddannelsen, Social- og sundhedsassistentuddannelsen og Pædagogisk assistentuddannelse findes ved at klikke her

Vores lokale undervisningsplaner viser indholdet i uddannelserne, som vi har tilrettelagt dem på SOSU C. Se links nederst til højre.

Herudover er uddannelserne regulerede i henhold til:

Bekendtgørelse om grundfag, erhvervsfag og erhvervsrettet andetsprogsdansk i erhvervsuddannelserne

Prøver og eksaminer afholdes i henhold til Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser og Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse.

Ministeriets hjemmeside om Uddannelsesaftaler.